Menu

دسته: آسیب مغزی

پرتوهای فضایی موجب آسیب مغزی و اضطراب می شود!

رسانه کلیک – آزمایش های انجام شده روی موش ها نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض تابش پرتوهای فضایی می تواند موجب آسیب های مغزی شده و رفتار موجودات را تحت تاثیر قرار دهد. همانطور که می دانید، زمین به واسطه لایه مگنتوسفر تا حدی از ورود تشعشعات فضایی جلوگیری می کند. گفتنی […]