Menu

دسته: آپوفیس

پرواز سیارک عظیم آپوفیس بر فراز کره زمین در ماه آینده

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – سیارک عظیم آپوفیس در روز پنجم مارس سال جاری، از بالای زمین عبور خواهد کرد. این سیارک در سال 2029 با احتمال تنها 3 درصد به زمین برخورد می کند. تا کنون فیلم های متعددی با موضوع برخورد شهاب سنگ ها و اجرام آسمانی غول پیکر به زمین ساخته […]