Menu

دسته: اقتصاد چین

ویروس کرونا رشد اقتصاد چین را پس از دهه‌ها متوقف کرد

رسانه کلیک – شیوع ویروس کرونا در چین خطرناک بوده و می‌تواند اقتصاد این کشور را در اولین توقف خود از دهه ۱۹۷۰ فرو ببرد. براساس نظرسنجی‌های رسمی در روزهای اخیر منتشر شد، فعالیت های اقتصادی در ماه فوریه به شدت کاهش یافته است؛ زیرا بیشتر شرکت‌ها در جهان برای ادامه فعالیت یا متوقف کردن […]