Menu

دسته: بازی اینساید

معرفی بازی اینساید | رسانه کلیک

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – بازی از یک محیط تاریک شروع می‌شود اگر لیمبو را بازی کرده باشید اولین چیزی که در مواجه با این بازی برایتان تداعی خواهد شد بازی لیمبو خواهد بود. عنوانی محبوب که در سبک خود بسیار زیبا رخ نمایی کرده بود و گیمر‌های زیادی آن را تجربه کردند. از […]