Menu

دسته: تلویزیون‌های اندرویدی

تنظیمات مربوط به ایجاد محدودیت برای بچه‌ها در تلویزیون‌های اندرویدی

رسانه کلیک – در بسیاری از وسایل دیجیتالی مثل گوشی‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند، تنظیماتی تعبیه شده است که با استفاده از آن‌ها میزان و نحوه استفاده از دستگاه توسط بچه‌‌ها را می‌توان کنترل کرد. این تنظیمات روی تلویزیون‌های اندرویدی نیز وجود دارد. والدین با استفاده از این تنظیمات می‌توانند نحوه و میزان دسترسی بچه‌ها […]