Menu

دسته: ثبات

قیمت خودرو در بازار ؛ ثبات قیمت داخلی‌ها و کاهش ارزش خودروهای وارداتی

به اشتراک گذاری رسانه کلیک– مدت زمانی است که قیمت خودرو در بازار آزاد تاحدودی به ثبات رسیده و افزایش و کاهش چشمگیری در بازاری که سابقا پر تلاطم بود، مشاهده نشده است. در صورت تداوم خوشبینی‌ها، افزایش عرضه و نیز کاهش نرخ ارز احتمالا قیمت‌ها در بازار به سمت قیمت کارخانه ای محصولات نزدیک […]