Menu

دسته: خودروهای تسلا

مطالعه کیفیت خودروهای تسلا در JD Power

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – در رده بندی JD POWER از میان 32 برند حاضر در مطالعه انجام شده توسط این شرکت، کیفیت خودروهای تسلا در رده آخر قرار گرفته است. دلیل این جایگاه وجود 250 مشکل اساسی در 100 خودرو تسلا بیان شده است.  در فهرست خودروهای تحت بررسی در JD Power نام […]