Menu

دسته: خونریزی مغزی

تشخیص سریع خونریزی مغزی به کمک هوش مصنوعی

رسانه کلیک – هوش مصنوعی بار دیگر به کمک پزشکان آمده تا آن ها را در تشخیص سریع تر خونریزی مغزی یاری کند. امروزه هوش مصنوعی قادر به شناسایی وضعیت های مختلف پزشکی با دقت بسیار بالایی است. با این حال، خونریزی مغزی جزو مسائل چالش برانگیز به حساب می آید. تشخیص های مثبت اشتباهی […]