Menu

دسته: شب یلدا

شما بگویید؛ در شب یلدا چقدر درگیر گوشی خود بودید؟

رسانه کلیک – فناوری و تکنولوژی کل زندگی انسان ها را تسخیر کرده است. گوشی های هوشمند پیوسته همراه همه افرادند. با توجه به این موضوع، در شب یلدا نیز درگیر گوشی خود بودید؟ در قسمت پنجم سری مقالات شما بگویید سراغ سوژه ای با نام مهاجرت یا ماندن در ایران رفتیم و از شما […]