Menu

دسته: شتاب سنج گوشی

پیش بینی صفات شخصیتی با استفاده از شتاب سنج گوشی!

رسانه کلیک – دانشمندان به تازگی دریافته اند که می توان از شتاب سنج گوشی برای پیش بینی کردن صفات شخصیتی استفاده کرد. گوشی همراه افراد، دارای اطلاعات زیادی درباره آن هاست. با اینکه برای ایجاد پروفایل، از اطلاعات مربوط به تماس ها، پیام ها، اپلیکیشن ها و موقعیت مکانی افراد استفاده می شود، اما […]