Menu

دسته: فورد Escape ST

رندرهای فورد Escape ST به اینترنت راه پیدا کرد

رسانه کلیک – رندرهای فورد Escape ST در اختیار رسانه ها قرار گرفت. این خودرو در مقایسه با نمونه استاندارد خود از طراحی تهاجمی تری بهره می برد. فورد خودروهای کوچک مانند فیستا و فوکوس را در ایالات متحده آمریکا به فروش نمی رساند و با توجه به این موضوع، نمی توان در این کشور صاحب […]