Menu

دسته: فیلم‌برداری از صفحه نمایش

فیلم‌برداری از صفحه نمایش همراه با صدا در سیستم‌عامل iOS

رسانه کلیک – تا نسخه 11 سیستم‌عامل iOS اگر کاربران می‌خواستند از صفحه نمایش دستگاه خود فیلم‌برداری کند، باید دستگاه را به دستگاه Mac خود متصل می‌کردند و از طریق Quicktime از روی صفحه نمایش خود فیلم‌برداری می‌کردند. اما از نسخه‌های بعدی سیستم‌عامل iOS با ارائه قابلیت‌های جدید فیلم‌برداری از صفحه نمایش نیازی به اتصال […]