Menu

دسته: لنسریفای

در بحران کرونا بازار کدام فریلنسرها در لنسریفای داغ شد؟

رسانه کلیک – لنسریفای یکی از پلتفرم‌هایی است که پروژه‌های مختلف را در دسترس فریلنسرها می‌دهد و بدین ترتیب زمینه همکاری میان شرکت‌ها و فرلینسرها را در قالب پروژه فراهم می‌کند. با توجه به این موضوع که ویروس کرونا همانند کل جهان کشور ایران را نیز درگیر خود کرده و به تسلط درآورده؛ سراغ مریم […]