Menu

دسته: ماسک زدن

استفاده از ماسک برای رانندگان و مسافران Uber اجباری شد

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – شرکت Uber پس از شیوع ویروس کرونا و اتفاقاتی که این ویروس رقم زده، استفاده از ماسک را برای رانندگان و مسافران خود الزامی کرده و رعایت این چارچوب را تاکید می‌کند. این شرکت در کشورهایی همچون آمریکا که ویروس شیوع بیشتری داشته و استفاده از ماسک برای همه […]