Menu

دسته: کویید-19

مقاومت در برابر کرونا به واسطه برخورداری از DNA نیاندرتال‌ها

رسانه کلیک – پژوهشگران اخیرا به این نتیجه رسیده اند که وجود DNA نیاندرتال ها در افراد، موجب مقاومت در برابر کرونا و مبارزه با این ویروس می شود. گروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که برخی افراد به واسطه ژن های به ارث رسیده از نیاندرتال ها، در برابر ویروس کرونا مقاوم […]