Menu

دسته: Edge-Chromium

اجرای غیرقانونی بازی های Pirate شده در افزونه های اج-کرومیوم

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – برخی افزونه های مرورگر اج مبتنی بر کرومیوم، امکان اجرای بازی های Pirate شده و غیر قانونی را در اختیار کاربران قرار می دهند. مزیت ساخت مرورگر جدید اج بر اساس کرومیوم، امکان دسترسی به پلتفرمی است که افزونه های کروم از آن استفاده می کنند. این مزیت در […]