Menu

دسته: Galaxy watch 3

تائید 5 دستگاه جدید سامسونگ و تعیین اولویت‌های این شرکت توسط مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ

رسانه کلیک – تایی مون، مدیرعامل بخش موبایل شرکت سامسونگ بعد از چندین ماه که از فعالیت‌های عادی سامسونگ می‌گذرد در رویداد رونمایی از دستاوردهای سامسونگ تأییدیه 5 دستگاه جدید این شرکت را صادر کرد. همچنین در این رویداد، مدیرعامل بخش موبایل شرکت سامسونگ حوزه‌هایی را که بخش فناوری موبایل‌های سامسونگ باید تمرکز خود را […]