Menu

دسته: Nearby Share

گوگل Nearby Share از ماه آینده برای بسیاری از کاربران اندروید فعال می‌شود

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – به نظر می‌رسد که شرکت گوگل به مراحل آخر آزمایش قابلیت به‌اشتراک گذاری جدید خود به نام گوگل Nearby Share رسیده است و به احتمال زیاد از ماه آینده برای کاربران اندروید فعال خواهد شد.  شرکت گوگل به مراحل آخر آزمایش قابلیت به‌اشتراک گذاری جدید خود که بسیار شبیه […]