Menu

دسته: outlook

تنظیمات قابلیت End Meeting در مایکروسافت Outlook

رسانه کلیک – در این مطلب با تنظیمات قابلیت End Meeting در مایکروسافت Outlook آشنا می‌شوید. با استفاده از این قابلیت، تماس‌های شما بعد از زمانی که مشخص کرده‌اید به صورت خودکار قطع می‌شوند. در اپلیکیشن Outlook مایکروسافت قابلیتی به نام قابلیت Meeting ارائه شده است که کاربران با استفاده از آن می‌توانند برای برگزاری […]