Menu

دسته: Resilio Sync

آموزش همگام سازی با استفاده از نرم افزار Resilio Sync

رسانه کلیک – با استفاده از نرم افزار Resilio Sync به راحتی می توان دستگاه های مختلف را با یکدیگر همگام سازی کرده و به اشتراک پوشه ها و فایل های دلخواه پرداخت، بدون اینکه نیازی به سرویس ابری و واسطه باشد. کاربران معمولا برای همگام سازی فایل ها بین دستگاه های مختلف، به سرویس […]