Menu

دسته: Samsung Electronics

Samsung Electronics براساس مطالعات فوربز بهترین کارفرمای جهان است

رسانه کلیک – براساس مطالعاتی که نشریه معتبر فوربز انجام داده است سامسونگ در لیست برترین کارفرمایان جهان در جایگاه نخست قرار گرفته است. گزارش شده است که این مطالعه از تمایل شرکت کنندگان برای توصیه به کارفرمایان در زمینه پاسخ covid-19، استعدادیابی، برابری جنسیتی و موارد دیگرپرسیده شده است. این مطالعه فوربز با همکاری […]