Menu

دسته: Sky Eye

امکان استفاده از تلسکوپ FAST برای دانشمندان سراسر جهان

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – دولت چین قصد دارد تا درب تلسکوپ FAST را روی انجمن های علمی سراسر دنیا باز کند. این بشقاب بزرگ برای شناسایی تپ اخترها و اهداف پرانرژی به کار می رود. چین از ابتدای ماه آوریل، تلسکوپ 500 متری (1600 فوتی) خود را در دسترس انجمن های علمی سراسر […]