Menu

دسته: SolarWinds

انویدیا و اینتل به لیست کاربران نرم افزار SolarWinds مخاطره آمیز اضافه شدند

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – روز به روز تعداد کاربران نرم افزار SolarWinds بیشتر می شود. اما این نرم افزار امکان دسترسی داده های حساس را برای مهاجمین فراهم می آورد. نرم افزارهای مخاطره آمیز SolarWinds روز به روز کمپانی های بیشتری را به کام خود می کشد. بسیاری از کمپانی های فناوری بزرگ، […]