Menu

دسته: Squad

توییتر اپلیکیشن Squad را تحت مالکیت خود درآورد

به اشتراک گذاری رسانه کلیک – توییتر مالکیت اپلیکیشن Squad را در اختیار گرفته و قصد دارد آن را از کار بیاندازد، البته کل تیم این استارت آپ در توییتر مشغول به کار می شوند. توییتر در روز جمعه اعلام کرد که اپلیکیشن Squad را تحت مالکیت خود درآورده است. این استارت آپ در واقع […]