متن دعوتنامه حضرت علامه طهرانی به مناسبت عيد غدير

حضرت  رسول اکرم   در وادی خم در حالیکه امیر المؤمنین را بر روی دست بلندکرده  بودند،

ضمن خطبه ای طولانی خطاب به مسلمانان  نموده ، فرمودند : آیا مقام اختیار من بشما از

اختیار شما  بجانهای خودتان بیشتر نیست؟ همه گفتند: بلی ، آنحضرت فرمود : کسیکه من

اختیار تصرف در امور او را دارم ،پس این علی اختیار تصرف او راداشته و ولیٌ اوست، بار پروردگارا

دوست بدار کسیکه علی را دوست دارد ، و دشمن دار کسیکه علی را دشمن دارد ،و یاری کن

کسیکه علی را یاری کند، و خوار کن کسیکه علی را خوار کند.

با قلبی خرم و دلی شاد تبریکات صمیمانه خود را بپاس بزرگ موهبت الهی: تبلیغ رسول اکرم

مقام خلافت و ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام را در غدیرخم بعموم مسلمین

جهان  ابراز مي داريم ،و از خدای منان ظهور فرزند برومندش حضرت قائم آل محمد را تمٌنا

می نمائیم.

خداوندا این عید را بر همه مبارک گردان،و آنان را به پیروی از هدف مقدٌس آنحضرن و استقامت

در راه وصول بمقصد اعلای آن سرور تأیید فرما.

متن دعوتنامه حضرت علامه طهرانی به مناسبت عيد غدير

دیدگاهتان را بنویسید