پرسش پاسخ: امام حسین علیه السلام


آيا لطمه زدن به خود در عزاي سيدالشهداء جايز است؟ و ديگر اينكه حد آن چه مقدار است . قمه زدن نيز جايز است؟ با تشكر
هو العلیم
لطمه جایز نیست.
پرسش: استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا


بفرماييد استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا عليه السلام چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
پرچم ایرادی ندارد ولی آن علاماتی که در هیأت صلیب می باشد حرام است.

دیدگاهتان را بنویسید